Zoom in Regular Zoom out
A
A
A

Osim utjecaja poplave na biljku i rizosferni mikrobiom PERSPIRE projektom želimo istražiti i utjecaj suše, koristeći također kupus kao modelnu biljku (Brassica oleracea var. capitata f. alba). Biljke su uzgojene u plasteniku Agronomskog fakulteta, presađene u tegle s tlom te prihranjene. Nakon faze prilagodbe, u suradnji sa Sveučilištem Sjever, Odjelom za Prehrambenu tehnologiju novi pokus je postavljen u klima komori.