U planiranje i provedbu projekta uključeno je niz dionika, od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i udruga do velikih prehrambenih grupacije, distributera zaštitnih sredstava, obrazovnih ustanova te državnih tijela u sektoru poljoprivrede.

Poljoprivrednici kao glavni i konačni korisnici imaju važnu ulogu u provedbi i planiranju ovog projekta te se upravo njima na kraju projekta planira ponuditi znanje i tehnološka dostignuća u obliku definiranih Mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koje bi im u budućnosti mogle osigurati prinose uzgajanih kultura i proizvodnju na ekološki prihvatljiv način.

Dionici projekta PERSPIRE u ovome dijelu su Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Jurica Cafuk, Zajednica udruga hrvatskih povrćara, Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača te prehrambena grupacija Osatina Grupa d.o. Firma Orchem d.o.o., distributeri zaštitnih sredstava, također su važni dionici projekta putem kojih je projektu osiguran relevantan i siguran izvor informacije o upotrebi i korištenju dopuštenih zaštitnih sredstava na području RH.

Na kraju projekta distributerima zaštitnih sredstava bit će ponuđene sve relevantne informacije vezane za stabilnost i ponašanje korištenog pesticida tijekom poplavnih uvjeta, odnosno u uvjetima koji imitiraju najavljene klimatske promjene. Obrazovnim ustanovama kao dionicima projekta, koje uključuju Agronomsku školu Zagreb i Poljoprivredno šumarsku školu Vinkovci planira se ponuditi prijenos znanja putem predavanja i radionica, čime bi se osvijestio budući stručni kadar iz sektora poljoprivrede o potencijalnim klimatskim promjenama te kako bi ih se upoznalo s trenutnim istraživačkim smjerovima. Također, namjera je da se dogovori potencijalna implementacija znanja iz područja klimatskih promjena u školske aktivnosti ili nastavu.

Ministarstvo poljoprivrede predstavlja jednog od krovnih dionika projekta PERSPIRE koje svojom ekspertizom te bazom podataka može iznimno doprinijeti provedbi te realizaciji cijelog projekta. Smatramo također da će stečena znanja o potencijalno negativnim posljedicama klimatskih promjena na prinose u poljoprivredi te na kvalitetu hrane, a time i na zdravlje ljudi koristiti kako dioniku Ministarstvu poljoprivrede tako i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Znanja bi se potencijalno mogla implementirati u buduće strategije razvoja RH ili za upotrebu mjera predloženih ovim projektom za borbu protiv klimatskih promjena u njihovim sektorima.

Logotipovi Dionika