Zoom in Regular Zoom out
A
A
A

Suradnica Helena Senko na dvotjednoj je edukaciji na Sveučilištu Hohenheim (Stuttgart, Njemačka) na Zavodu za biologiju tla. Tijekom ovog boravka u uzorcima tla iz PERSPIRE pokusa određena je mikrobna biomasa te napravljene qPCR analize za kvantifikaciju funkcionalnih gena.