Zoom in Regular Zoom out
A
A
A

Sudjelovali smo na 9. Međunarodnoj konferenciji MIKROBIOKOSMOS koja je održana na Agronomskom sveučilištu u Ateni (AUA), Grčka od 16. do 18.12.2021. Tema konferencije je bila “Korisni mikrobi u srcu Mikrobiokosmosa” kako bi se istaknula korisna uloga mikroorganizama u različitim znanstvenim poljima (Poljoprivreda/Ribarstvo/Akvakultura, Hrana/Prehrana, Okoliš, Biotehnologija/Bioenergija).

Plakatom smo predstavili dio naših rezultata vezanih uz PGP (Plant-Growth-Promoting) svojstva bakterija koje su izolirane u našem pokusu iz tla koje je plavljeno jednom (u različitim fazama razvoja biljke) te iz tla koje je bilo dva puta uzastopno plavljeno.