Zoom in Regular Zoom out
A
A
A

U Svetom Martinu na Muri od 12 do 16. rujna 2022. održan je 14. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva. Tema ovogodišnjeg kongresa je bila: “Degradacija tla – izazov za poljoprivrednu proizvodnju”. Član PERSPIRE tima, izvanredni profesor Marko Petek sudjelovao je na kongresu te je predstavio dio rezultata PERSPIRE pokusa.