Zoom in Regular Zoom out
A
A
A

Projektni tim započeo je 07.05.2021. s pripremama za provedbu glavnog pokusa koji se provodio na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sve je počelo ponovljenom sjetvom sjemena varaždinskog zelja u susptrat s ciljem uzgoja presadnica. U međuvremenu, teglice su napunjene tlom koje je gnojeno stajskim gnojem, ostavljene su u plasteniku 8 dana i tlo je redovito zalijevano. Nakon 2 tjedna određeni dio tla za pokus je tretirano pendimetalinom u točno određenoj koncentraciji i nakon 8 dana presadnice varaždinskog zelja su presađene u tlo. Ukupno su posađene 72 teglice (u triplikatima), od kojih je njih 36 tretirano pendimetalinom. Teglice su prvo ostavljene u plasteniku, a nakon 10 dana prebačene su u klima komoru gdje su bile u kontroliranim uvjetima vlage, temperature i odnosa dan/noć.

Cilj pokusa bio je izložiti biljke različitim tretmanima poplave; biljke koje su poplavljene samo jedan put, biljke koje su poplavljene dva puta i biljke koje su poplavljene u kasnijem stadiju razvoja. Isti tretmani poplave napravljeni su i na biljkama koje su presađene u tlo s pendimetalinom. Svaka poplava trajala je 72h.

Projektni tim proveo je ukupno 5 uzorkovanja kroz cijeli pokus i prikupljeni su uzorci lišća, stabljike, tla i okolnog tla, a uzorkovanja su provedena:

  • 0. dan, odnosno prije prve poplave i tada su uzorkovane samo kontrolne teglice;
  • 4. dan od početka pokusa, nakon prve poplave;
  • 10. dan od početka pokusa, prije druge poplave;
  • 14. dan od početka pokusa, nakon druge poplave;
  • 20. dan od početka pokusa, testiranje oporavka nakon prve poplave i poplave u kasnijem stadiju rasta biljke.

Slike provedbe pokusa:

Sjetva varaždinoskog zelja u supstrat.
Prikupljanje i miješanje tla za pokus.
Tretiranje tla herbicidom pendimetalinom.
Označavanje i prebacivanje biljaka u klima komoru.
Biljke u klima komori.
Simuliranje tretmana poplave.
Uzorkovanje provedeno na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
Kraj pokusa 05.07.2021.