PERSPIRE

Potencijal rizosfernog mikrobioma u
prilagodbi poljoprivrede klimatskim
promjenama

Projekt ima za cilj proučiti utjecaj ekstremnih oborina praćenih poplavama, koje se sve učestalije javljaju zbog klimatskih promjena, na interakciju između mikroorganizama u tlu i biljaka, prateći utjecaj poplava na funkcioniranje i strukturu rizosfernog mikrobioma, razinu stresa kod biljke te na promjene u sastavu tla. Samo pozitivna i funkcionalna interakcija dovodi do uspješnog rasta i razvoja biljaka. Stoga je nužno proučavanje ove interakcije kako bi se osvjestila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena na ranjivi sektor poljoprivrede.

Naši Ciljevi

Proučiti odgovor rizosferne mikrobne zajednice i biljke na poplavu kao posljedicu ekstremnih oborina.

Utjecaj poplave na rizosferni mikrobiom

Utjecaj poplave na razinu stresa kod biljke

Utjecaj poplave na ponašanje pesticida

Utjecaj poplave na antibiotički rezistentne bakterije

Utjecaj poplave na korisne mikroorganizme tla

Utjecaj poplave na sastav tla i biljke

Rizosferni Mikrobiom

Rizosfera obuhvaća interfazu između tla i korijena u kojoj se odvijaju složene i intenzivne biološke i kemijske aktivnosti međudjelovanjem mikroorganizama, tla i korijena biljke. Mikrobne zajednice koje nastanjuju zonu korijena odgovorne su za zdravlje i rast biljke domaćina – imaju ključnu ulogu u kruženje C, N, P i S u tla, uključene su u proces formiranje korijena kao i karakteristika tala te sudjeluju u obrani biljke od patogena. Iako se očekuje da će klimatske promjene negativno utjecati na mikrobne zajednice te narušiti ovu pozitivnu interakciju o ovoj temi se još uvijek zna relativno malo.

Projektni Tim

Filter

Ispitivanje “Plant-Growth Promoting” svojstava gljiva izoliranih iz poplavnih uvjeta pokusu

08.02.2023
Neke gljive, baš kao i neke bakterije, posjeduju svojstva kojima promoviraju rast biljaka (eng. Plant-Growth Promoting) na nekoliko načina; štite biljku od napada patogena, pomažu u usvajanju i mobilizaciji hranjiva, pomažu preživjeti nepovoljne uvjete i sl. Gljive izolirane iz poplavnih uvjeta u pokusu ispitane su na posjed korisnih svojstava u nekoliko skupina.

Objavljen rad u Agronomy časopisu

10.01.2023
PERSPIRE tim je objavio znanstveni rad u uglednom časopisu Agronomy (impact faktora 3,949). Rad naslova "Response of White Cabbage (Brassica oleracea var. capitata) to Single and Repeated Short-Term Waterlogging" prvi je u nizu radova koji su rezultat rada na PERSPIRE projektu. Čestitamo i zahvaljujemo svim autorima na doprinosu pri pisanju i objavi rada! Rad je u slobodnom pristupu dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2073-4395/13/1/200

Edukacija i analize na Sveučilištu Hohenheim

29.11.2022
Suradnica Helena Senko na dvotjednoj je edukaciji na Sveučilištu Hohenheim (Stuttgart, Njemačka) na Zavodu za biologiju tla. Tijekom ovog boravka u uzorcima tla iz PERSPIRE pokusa određena je mikrobna biomasa te napravljene qPCR analize za kvantifikaciju funkcionalnih gena.