PERSPIRE

Potencijal rizosfernog mikrobioma u
prilagodbi poljoprivrede klimatskim
promjenama

Projekt ima za cilj proučiti utjecaj ekstremnih oborina praćenih poplavama, koje se sve učestalije javljaju zbog klimatskih promjena, na interakciju između mikroorganizama u tlu i biljaka, prateći utjecaj poplava na funkcioniranje i strukturu rizosfernog mikrobioma, razinu stresa kod biljke te na promjene u sastavu tla. Samo pozitivna i funkcionalna interakcija dovodi do uspješnog rasta i razvoja biljaka. Stoga je nužno proučavanje ove interakcije kako bi se osvjestila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena na ranjivi sektor poljoprivrede.

Naši Ciljevi

Proučiti odgovor rizosferne mikrobne zajednice i biljke na poplavu kao posljedicu ekstremnih oborina.

Utjecaj poplave na rizosferni mikrobiom

Utjecaj poplave na razinu stresa kod biljke

Utjecaj poplave na ponašanje pesticida

Utjecaj poplave na antibiotički rezistentne bakterije

Utjecaj poplave na korisne mikroorganizme tla

Utjecaj poplave na sastav tla i biljke

Rizosferni Mikrobiom

Rizosfera obuhvaća interfazu između tla i korijena u kojoj se odvijaju složene i intenzivne biološke i kemijske aktivnosti međudjelovanjem mikroorganizama, tla i korijena biljke. Mikrobne zajednice koje nastanjuju zonu korijena odgovorne su za zdravlje i rast biljke domaćina – imaju ključnu ulogu u kruženje C, N, P i S u tla, uključene su u proces formiranje korijena kao i karakteristika tala te sudjeluju u obrani biljke od patogena. Iako se očekuje da će klimatske promjene negativno utjecati na mikrobne zajednice te narušiti ovu pozitivnu interakciju o ovoj temi se još uvijek zna relativno malo.

Projektni Tim

Filter

Sudjelovanje na 14. Hrvatskom biološkom kongresu

24.10.2022
Od 12. do 16.10.2022. u Puli se održavao 14. Hrvatski biološki kongres koji je okupio preko 300 znanstvenika i nastavnika biologije. Na kongresu je sudjelovao i suradnik na projektu dr. Armin Mešić koji je prezentirao poster u sklopu PERSPIRE projekta na temu odnosa između PGPB i patogenih gljiva u poplavnim uvjetima.

Sudjelovanje na kongresu PoFMy, 16-17. rujna 2022., Koprivnica 

24.10.2022
Suradnice PERSPIRE projekta Helena Senko i Anastazija Huđ sudjelovale su na kongresu "Power of Fungi and Mycotoxins in the Midst of Climate Change" koji se održavao na Sveučilištu Sjever u Koprivnici od 16 do 17. rujna 2022. Anastazija je održala predavanje "A bet is open: Who would win a fight between phytophatogenic fungi and plant-promoting bacteria?".

14. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva

24.10.2022
U Svetom Martinu na Muri od 12 do 16. rujna 2022. održan je 14. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva. Tema ovogodišnjeg kongresa je bila: Degradacija tla- izazov za poljoprivrednu proizvodnju. Član PERSPIRE tima, izvanredni profesor Marko Petek sudjelovao je na kongresu te je predstavio dio rezultata PERSPIRE pokusa.