PERSPIRE

Potencijal rizosfernog mikrobioma u
prilagodbi poljoprivrede klimatskim
promjenama

Projekt ima za cilj proučiti utjecaj ekstremnih oborina praćenih poplavama, koje se sve učestalije javljaju zbog klimatskih promjena, na interakciju između mikroorganizama u tlu i biljaka, prateći utjecaj poplava na funkcioniranje i strukturu rizosfernog mikrobioma, razinu stresa kod biljke te na promjene u sastavu tla. Samo pozitivna i funkcionalna interakcija dovodi do uspješnog rasta i razvoja biljaka. Stoga je nužno proučavanje ove interakcije kako bi se osvjestila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena na ranjivi sektor poljoprivrede.

Naši Ciljevi

Proučiti odgovor rizosferne mikrobne zajednice i biljke na poplavu kao posljedicu ekstremnih oborina.

Utjecaj poplave na rizosferni mikrobiom

Utjecaj poplave na razinu stresa kod biljke

Utjecaj poplave na ponašanje pesticida

Utjecaj poplave na antibiotički rezistentne bakterije

Utjecaj poplave na korisne mikroorganizme tla

Utjecaj poplave na sastav tla i biljke

Rizosferni Mikrobiom

Rizosfera obuhvaća interfazu između tla i korijena u kojoj se odvijaju složene i intenzivne biološke i kemijske aktivnosti međudjelovanjem mikroorganizama, tla i korijena biljke. Mikrobne zajednice koje nastanjuju zonu korijena odgovorne su za zdravlje i rast biljke domaćina – imaju ključnu ulogu u kruženje C, N, P i S u tla, uključene su u proces formiranje korijena kao i karakteristika tala te sudjeluju u obrani biljke od patogena. Iako se očekuje da će klimatske promjene negativno utjecati na mikrobne zajednice te narušiti ovu pozitivnu interakciju o ovoj temi se još uvijek zna relativno malo.

Projektni Tim

Filter

Sudjelovanje na Konferenciji o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama

06.06.2023
Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije 5.6.2023. godine održana je Konferencija o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

Članak “Poplavni ispit”

31.05.2023
Voditeljica projekta dr.sc. Ines Sviličić Petrić za Portal novosti u članku "Poplavni ispit" govorila je o poplavama kao velikom problemu današnjice koji uvelike utječe na poljoprivrednu proizvodnju. Ukratko su predstavljeni ciljevi istraživanja projekta PERSPIRE te rješenja koja nastojimo ponuditi proučavajući utjecaj poplava na mikroorganizme u tlu.

Sudjelovanje na simpoziju “Power of Microbes in Industry and Environment 2023”, Poreč

22.05.2023
Od 15. do 18. svibnja 2023. godine u Poreču je održan sedmi po redu simpozij “Power of Microbes in Industry and Environment 2023” koji pokriva sve ključne teme primijenjene mikrobiologije. Rezultate projekta PERSPIRE predstavili smo posterom naslova “Will predicted increasing flooding frequency alter soil microbial communities and functions?”.