PERSPIRE

Potencijal rizosfernog mikrobioma u
prilagodbi poljoprivrede klimatskim
promjenama

Projekt ima za cilj proučiti utjecaj ekstremnih oborina praćenih poplavama, koje se sve učestalije javljaju zbog klimatskih promjena, na interakciju između mikroorganizama u tlu i biljaka, prateći utjecaj poplava na funkcioniranje i strukturu rizosfernog mikrobioma, razinu stresa kod biljke te na promjene u sastavu tla. Samo pozitivna i funkcionalna interakcija dovodi do uspješnog rasta i razvoja biljaka. Stoga je nužno proučavanje ove interakcije kako bi se osvjestila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena na ranjivi sektor poljoprivrede.

Naši Ciljevi

Proučiti odgovor rizosferne mikrobne zajednice i biljke na poplavu kao posljedicu ekstremnih oborina.

Utjecaj poplave na rizosferni mikrobiom

Utjecaj poplave na razinu stresa kod biljke

Utjecaj poplave na ponašanje pesticida

Utjecaj poplave na antibiotički rezistentne bakterije

Utjecaj poplave na korisne mikroorganizme tla

Utjecaj poplave na sastav tla i biljke

Rizosferni Mikrobiom

Rizosfera obuhvaća interfazu između tla i korijena u kojoj se odvijaju složene i intenzivne biološke i kemijske aktivnosti međudjelovanjem mikroorganizama, tla i korijena biljke. Mikrobne zajednice koje nastanjuju zonu korijena odgovorne su za zdravlje i rast biljke domaćina – imaju ključnu ulogu u kruženje C, N, P i S u tla, uključene su u proces formiranje korijena kao i karakteristika tala te sudjeluju u obrani biljke od patogena. Iako se očekuje da će klimatske promjene negativno utjecati na mikrobne zajednice te narušiti ovu pozitivnu interakciju o ovoj temi se još uvijek zna relativno malo.

Projektni Tim

Filter

Posjet učenika

14.06.2023
Za posjetioce iz 2. razreda osnovne škole održana je interaktivna radionica gdje su učenici mogli naučiti što su mikroorganizmi, gdje žive, na koje načine ih mi promatramo, koje koristi biljka ima od njih. Imali su prilike zaigrati zabavne igre i sami biti znanstvenici i isprobati neke od naših metoda ispitivanja.

Sudjelovanje na “Frizbijadi”

14.06.2023
Članovi PERSPIRE tima sudjelovali su na "Frizbijadi 2023" - zajedničkim otvorenim danima Instituta za fiziku i Instituta Ruđer Bošković održanim 2. lipnja 2023. Posjetioci su imali prilike vidjeti čime se bavimo u našem laboratoriju, saznati gdje sve nalazimo mikroorganizme te koje su im uloge. Također putem interaktivnih radionica i najmlađi su mogli naučiti puno o korisnim bakterijama koje pomažu biljkama.

Sudjelovanje na Konferenciji o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama

06.06.2023
Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije 5.6.2023. godine održana je Konferencija o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).