PERSPIRE

Potencijal rizosfernog mikrobioma u
prilagodbi poljoprivrede klimatskim
promjenama

Projekt ima za cilj proučiti utjecaj ekstremnih oborina praćenih poplavama, koje se sve učestalije javljaju zbog klimatskih promjena, na interakciju između mikroorganizama u tlu i biljaka, prateći utjecaj poplava na funkcioniranje i strukturu rizosfernog mikrobioma, razinu stresa kod biljke te na promjene u sastavu tla. Samo pozitivna i funkcionalna interakcija dovodi do uspješnog rasta i razvoja biljaka. Stoga je nužno proučavanje ove interakcije kako bi se osvjestila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena na ranjivi sektor poljoprivrede.

Naši Ciljevi

Proučiti odgovor rizosferne mikrobne zajednice i biljke na poplavu kao posljedicu ekstremnih oborina.

Utjecaj poplave na rizosferni mikrobiom

Utjecaj poplave na razinu stresa kod biljke

Utjecaj poplave na ponašanje pesticida

Utjecaj poplave na antibiotički rezistentne bakterije

Utjecaj poplave na korisne mikroorganizme tla

Utjecaj poplave na sastav tla i biljke

Rizosferni Mikrobiom

Rizosfera obuhvaća interfazu između tla i korijena u kojoj se odvijaju složene i intenzivne biološke i kemijske aktivnosti međudjelovanjem mikroorganizama, tla i korijena biljke. Mikrobne zajednice koje nastanjuju zonu korijena odgovorne su za zdravlje i rast biljke domaćina – imaju ključnu ulogu u kruženje C, N, P i S u tla, uključene su u proces formiranje korijena kao i karakteristika tala te sudjeluju u obrani biljke od patogena. Iako se očekuje da će klimatske promjene negativno utjecati na mikrobne zajednice te narušiti ovu pozitivnu interakciju o ovoj temi se još uvijek zna relativno malo.

Projektni Tim

Filter

9. Međunarodna konferencija MIKROBIOKOSMOS

09.01.2022
Sudjelovali smo na 9. Međunarodnoj konferenciji MIKROBIOKOSMOS koja je održana na Agronomskom sveučilištu u Ateni (AUA), Grčka od 16. do 18.12.2021. Tema konferencije je bila “Korisni mikrobi u srcu Mikrobiokosmosa”

Mid-term sastanak projektnog tima

16.07.2021
Članovi tima projekta PERSPIRE održali su 14.07.2021. mid-term sastanak na Institutu Ruđer Bošković.

Priprema i provedba glavnog pokusa

15.07.2021
Projektni tim započeo je 07.05.2021. s pripremama za provedbu glavnog pokusa koji se provodio na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.